Сборник рассказов Альберто Моравиа издан на азербайджанском языке

Азербайджанским Центром перевода издан сборник рассказов выдающегося итальянского прозаика Альберто Моравиа.

В книгу под названием «Чочара» вошли знаменитый одноименный роман писателя, а также около 30 рассказов из серии «Римские рассказы», среди которых «Марио», «Дружба», «Неудачник», «Пень», «Младенец», «Римская монета», «Дублер».

Альберто Моравиа снискал всемирную славу «Римскими рассказами», его первый роман «Равнодушные» по праву считается одним из самых ярких произведений XX века.

Знаменитый роман «Чочара» вышел в свет в 1957 году. Он был написан под впечатлением увиденного и пережитого Моравиа в городке Фонди, в Чочарии, в котором автор скрывался после высадки союзников в сентябре 1943 года.

Сборник рассказов переведен на азербайджанский язык Этимадом Башкечидом и Маиром Гараевым.

Alberto Moravianın “Çoçara” kitabı Azərbaycan dilində

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – görkəmli italyan nasiri Alberto Moravianın “Çoçara” kitabı işıq üzü görüb.

Alberto Moravia – dünya ədəbi fikir müstəvisində bir çox əsərləri, o cümlədən “Həyat oyundur”, “Müsahibə”, “Diqqət”, “Özgə həyat” romanları, xüsusən dünya ədəbiyyatı oxucusunun marağına səbəb olan böyük maraqla oxunan “Roma hekayələri” silsiləsi ilə tanınır.

Yazıçının “Çoçara” romanı, eləcə də “Roma hekayələri” silsiləsindən olan “Mario”, “Dostluq”, “Bədxərc”, “Təlx ovqat”, “Bürkü zarafatları”, “Kötük”, “Körpə”, “Roma sikkəsi”, “Dublyor” kimi otuza yaxın hekayəsi daxil edilmiş kitabı dilimizə Etimad Başkeçid və Mahir N. Qarayev çevirib.

 

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.