Книга «Уроки для профессионального актера» издана на азербайджанском языке

Азербайджанским Центром перевода переведен и издан на азербайджанском языке сборник лекций выдающегося русского актера и театрального педагога  Михаила Чехова – «Уроки для профессионального актера».

В книгу вошли лекции, представленные Михаилом Чеховым в его студии в Нью-Йорке в 1941 году. Цель этих лекций-бесед была приобщить профессиональных актеров к философии и технике актерской игры, основы которой были заложены во время работы Чехова с К.С.Станиславским и породили в дальнейшем его собственное видение театра и актерский метод. В книге приведены глубокий анализ и исследования, призванные помочь актерам в постижении тайн актерского искусства и достижении вершины профессионального мастерства.

Книга может быть использована в преподавании театрального, режиссерского и актерского искусства, будет интересна она и широкой читательской аудитории.

 “Peşəkar aktyorluq dərsləri” kitabı işıq üzü gördü

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – görkəmli rus aktyoru və teatr nəzəriyyəçisi Mixail Çexovun “Peşəkar aktyorluq dərsləri” kitabı çapdan çıxıb.

Kitaba müəllifin ABŞ-da keçirdiyi mühacirət illərində (1935-1954) yaradıcılıq studiyasında oxuduğu mühazirələri daxil edilib. Aktyorluq peşəsinin sirlərini, səhnə həyatının pərdəarxasını yüksək məharətlə açan mühazirələrdə bu çətin sənətin zirvəsinə aparan yollar, yüksək səhnə peşəkarlığının qazanılması metodları dərin təhlillər və araşdırmalarla izah edilir.

Kitab – teatr, rejissor, aktyor sənətinin tədrisi, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

 

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.