Atalar sözü

Atalar sözü. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 264 səh. Cild-cild kitablardakı mənanı bəzən bir neçə kəlməyə sığdıran, ona görə də hələ əski çağlardan bəri …
ATALAR CÖZU  — (PDF)

 

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.