«Bir nəfər hamı üçün, yaxud Mixaylonun qisası» kitabı Müdafiə Nazirliyin­də təqdim olundu

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında Azərbaycanın igid oğlu Mehdi Hüseynzadənin 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkə­zi tərəfindən nəşr olunmuş “Bir nəfər hamı üçün, yaxud Mixaylonun qisası” kitabı­nın təqdimat mərasimi keçirilib.

«О современном статусе азербайджанского языка в Российской Федерации и необходимости его повышения»

Центр азербайджанской культуры и языка 21 ноября обратился к руководителям Министерства просвещения России, Министерства образования Азербайджана, Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, Чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России с Обращением, посвященным положению азербайджанского языка в Российской Федерации.

Акиф НАГИ: Изменение названия оккупированных территорий является преступлением и противоречит нормам международного права

Оккупировав территорию Азербайджана, Армения не только разрушает исторические памятники, уничтожает материально-культурное наследие, но и присваивает чужую культуру, историю и топонимы.

Лекция «Татарский (Азербайджанский) конный полк «Дикой дивизии»»

5 декабря 2018 года в Национальном музее истории Азербайджана прошла лекция заведующего отделом музея, доктора философии по истории Сабухи Ахмедова на тему «Татарский (Азербайджанский) конный полк «Дикой дивизии»».