Фильм «Газельхан» (на азербайджанском языке)

Фильм «Газельхан» (на азербайджанском языке) посвящен жизни и творчеству лирического поэта Алиаги Вахида, а также является данью памяти великому азербайджанскому поэту Мухаммеду Физули.
В картине нет единой сюжетной линии. Тем не менее, жизнь поэта преподносится в хронологическом порядке. В фильме нет указаний на конкретных людей, окружавших поэта. Создатели фильма попытались создать обобщенный художественный образ мастера — поэта, снимая разные моменты его тяжелой жизни.
Автор сценария: Шахмар Алекперов
Режиссер-постановщик: Шахмар Алекперов
Певица: Сакина Исмайлова
Музыканты: Малик Мансуров (как Малик Мансуров), Эльшан Мансуров, Мохлат Муслимов (как Мовлат Муслимов), Фахраддин Дадашов
Оператор: Рафиг Алиев
Художники: Рафиг Насиров, Эльбай Рзагулиев
Композиторы: Рамиз Миришли, Назим Миришли.

Фильм «Газельхан» был снят в 1991 году на киностудии «Азербайджанфильм» и получил награды в 1993 году в Баку на II конкурсе-фестивале азербайджанских фильмов.

 

Film dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin yadigarı-qəzəlxan, lirik şair Əliağa Vahidə həsr olunmuşdur. Burada vahid bir süjet xətti yoxdur. Buna baxmayaraq şairin həyatı xronoloji ardıcıllıqla izlənilir. Müəlliflər Vahidi əhatə edən adamların da adlarını dəqiq göstərmirlər. Onlar ustad şairin çətin keçən həyat yolunun ayrı-ayrı məqamlarını lentə almaqla onun ümumiləşdirilmiş bədii obrazını yaratmağa çalışmışlar.
Ssenari Müəllifi : Şahmar Ələkbərov
Quruluşçu rejissor: Şahmar Ələkbərov
Mahnı İfa edən : Səkinə İsmayılova
Musiqiçilər : Malik Mansurov(Məlik Mansurov kimi), Elşən Mansurov, Möhlət Müslümov(Mövlət Müslümov kimi), Fəxrəddin Dadaşov
Quruluşçu operator : Rafiq Əliyev
Quruluşçu Rəssamlar : Rafiq Nəsirov, Elbəy Rzaquliyev
Bəstəkarlar : Ramiz Mirişli, Nazim Mirişli

Добавить комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.